ZÁZNAMY Z PŘEDNÁŠEK 2018 | Blanenská

19. 05. 2018 | zámek Blansko

P. Jiří Kaňa

Jiří Kaňa, od r. 2000 farářem farnosti sv. Martina v Blansku. Farnost se snaží propojovat křesťanské hodnoty s komunitními aktivitami. Za tímto účelem se rozvíjí již několik let neformální komunitní centrum svatého Martina v areálu kostela a fary na Starém Blansku.

Komunitní společenství a jeho význam pro občanskou společnost.

Ondra Fišer

Dobrodruh a nadšenec Ondra Fišer z Ráječka je studentem elektrotechniky v posledním ročníku na VUT Brno. Mezi jeho záliby patří sport, příroda, skauting a v neposlední řadě renovování starých veteránů. Ve svém volném čase vede ve 13. skautském oddílu družinku vlčat a podílí se i na organizaci nejrůznějších akcí pro veřejnost (např. hra Přítmí).

V červenci 2017 podnikl jedinečnou cestu s názvem Fichtlem na Nordkapp, aneb severněji už to nejde. Nejel autem, ani neletěl letadlem. Žádná cestovní kancelář. Jel na pionýru (Jawa 21) po vlastní ose. Za devětadvacet dní zdolal 8855 km, během kterých dojel na nejsevernější místo Norska a při zpáteční cestě navštívil nejkrásnější fjordy a národní parky Norska.

Mgr. Milan Dany Daněk

Práce s mládeží je mu koníčkem i zaměstnáním. Stál u zrodu tábornického oddílu Stopa, klubu Ulita a řady dalších projektů. V současné době pracuje jako kurátor pro mládež na Městském úřadě v Blansku, je předsedou spolku HORIZONT BLANSKO a ředitelem festivalu filmů, setkání a dobrodružství RAJBAS. „Jako sociální pedagog vnímám, že dnešní generaci chybí pozitivní a inspirující vzory reálných lidí. Já měl a stále mám to štěstí, že mně vzory nikdy nechyběly. Dokonce jsem se s řadou svých „velkých“ vzorů i osobně potkal. Například s Jaroslavem Foglarem, který mě inspiroval k práci s mládeží, stejně jako později E.T.Seton, k cestování Harrer a k běhu Caballo Blanco.“

"Projekt DOBRODRUŽSTVÍ". Touha po zážitcích někdy bohužel skončí i pácháním trestné činnosti nebo zneužíváním návykových látek. Projekt outdoorových aktivit v přírodě (realizovaný již 18 roků blanenským spolkem Horizont ve spolupráci s městem Blansko) je zážitkovým programem pro vybranou rizikovou skupinu děti s problémovým chováním. Zaměřuje se na změnu jejich postojů a zvládání zátěžových situací. Nad rámec běžné programové náplně obdobných akcí zde probíhají aktivity vytvářející možnosti prožitků a zkušeností obsahující určitý prvek rizika a „dobrodružství“. To dobrodružství, které je v názvu projektu, zažijí zúčastněné děti (pod vedením kvalifikovaných instruktorů) na skále, v jeskyních, na vodě apod. Jde o to dětem umožnit poznaní sama sebe, svých schopností, vloh, hranic a limitů. Nabídnout alternativy pasivního životního stylu. Akce a hry umožňují aktivně řešit situace, poznat kouzlo vzájemné mezilidské spolupráce, "zkoušet" věci, o kterých si dosud mysleli, že je nedokáží. Účastníkům tak pomáhají zvyšovat sebedůvěru, sebepojetí a sebevědomí. Získané prožitky tak vytváří alternativu negativním či kriminálním jevům. V prostředí přírody a kolektivu je program nevšedním zážitkem, prostorem pro sociální učení a často i potřebným získáním důvěry v sebe i ostatní lidi. Důležitým specifikem je skutečnost, že rodiče o obdobnou běžnou aktivitu svých dětí (například pobyt na táboře, horách, vodě, na koních..) nemají zájem a finančně ji nejsou ochotni či nemohou uhradit.