ZÁZNAMY Z PŘEDNÁŠEK 2017 | Svoboda moderní doby

20. 05. 2017 | zámek Blansko

Ing. Miloslav Kala

"Toto je moderní doba?" S naším prvním hostem otevřeme téma, zda je naše moderní doba skutečně modernější, a zda jsme svobodnější.

 

Pan Miloslav Kala má k tématu mnoho co říct díky svým zkušenostem jak z podnikatelské sféry, tak z komunální, ale i vysoké politiky. Od roku 2013 působí ve funkci prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, kde v předchozích letech zastával také funkci viceprezidenta. Šest let byl poslancem Parlamentu České republiky. Blansko dobře zná z dob svého působení v místním zastupitelstvu. Starostou Blanska byl letech 2000 - 2002. Můžete si přečíst jeho knihu 90% naštvaná demokracie, píše články do odborného i denního tisku, účastní se mezinárodních konferencí a externě vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně.

... popis záznamu z přednášky ...

P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D

Český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel

Kombinace přírodovědeckého vzdělání v oboru molekulární biologie a genetiky s vystudovanou teologií se spojuje v jeho působení na Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity, kde je přednostou. Je rovněž předsedou akademického senátu, vyučující, duchovní, cestovatel a čilý komentátor dění ve společnosti. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy evoluční biologie a environmentalistiky.

 

Ve Skautu získal přezdívku Orko. Orlí oko, kterou ve svém jméně používá dodnes. V letech 1997 a 2000 podnikl výpravy na Antarktidu.

... popis záznamu z přednášky ...

Doc. MUDr. RASTISLAV MAĎAR, PhD., MBA, FRCPS

Přední český specialista v oboru epidemiologie, prevence a kontroly infekčních nemocí, nemocničních nákaz, cestovní a tropické medicíny.

Svoboda moderní doby na nás přenáší i odpovědnost za naše zdraví a zdraví našich dětí. Vliv internetu a sociálních sítí v kombinaci s častou absencí kritického myšlení však představuje velké riziko nesprávného rozhodnutí, které může být již nezvratné. Jak tedy na to, abychom v dobré víře nezvolili špatně?

Lékař, který absolvoval více, než 15 zahraničních humanitárních misí v rozvojových zemích včetně oblastí zasažených tsunami. Vede projekty humanitární pomoci na různých kontinentech, je vedoucím lékařem centra Očkování a cestovní medicíny v Ostravě - Hrabůvce, prezidentem odborných společností, předsedou redakční rady časopisu Očkování a cestovní medicína, a zároveň vedoucím neziskové organizace International Humanity. Působí i jako vysokoškolský pedagog, přednáší doma i v zahraničí. Své aktivní působení v oboru podtrhuje širokou publikační činností. Je zapálený cestovatel a cestopisec, který viděl kus světa, kam se jiní neodváží.

Vztah lékaře a pacienta se v dnešní době díky svobodnému přístupu k informacím proměňuje. Zejména v případech, kdy tyto informace pocházejí z ne příliš věrohodných zdrojů, jsou kladeny zvýšené nároky na komunikaci lékaře s pacientem. Je důležité, aby lékaři byli na podobné situace připraveni a uměli na ně adekvátně reagovat. Stejně tak my se musíme učit nakládat s informacemi, abychom rozeznali věrohodné zdroje od těch méně věrohodných.

Bohumil Kartous

Vedoucí komunikace a analytik think - tanku EDUin. O vzdělávání Bob Kartous publikuje v řadě českých médií, pravidelně pro česká média komentuje události, které se ve vzdělávání odehrávají. Učí na Vysoké škole ekonomiky a managementu, pomáhá rozjíždět vzdělávací start up Education Republic, v roce 2015 se podílel na obsahu a realizaci Fóra 2000, s centrem současné kultury DOX zrealizoval Mapu společenských stereotypů, podílí se na přípravě projektu Hrdinské imaginace psychologa Philipa Zimbarda v rámci nově vznikajícího Památníku ticha Bubny atd.

Jeho další oblastí zájmu jsou média. Působí jako editor Britských listů, kritického internetového deníku. Absolvoval Pedagogickou fakultu a Fakultu sportovních studií MU v Brně, doktorát získal na Mediálním institutu Fakultě sociálních studií UK v Praze.